Odluke

Odluka o izmjenama odluke o raspodjeli finansijskih sredstava prikupljenih od domaćih pravnih i fizičkih lica za borbu protiv COVID-19 uplaćenih na namjenski podračun jedinstvenog računa trezora Bosne i Hercegovine

23.9.2020
Nagrada UN-a za javnu službu