Izvještaji

Tabele sa podacima policijskih agencija o broju kontrolisanih osoba kojima je određena izolacija i broju izdatih prekršajnih naloga zbog nepoštivanja odluka nadležnih inspekcija 20.05.2020.

20.5.2020
Nagrada UN-a za javnu službu