Izvještaji

Tabele sa podacima policijskih agencija o broju kontrolisanih osoba kojima je određena izolacija i broju izdatih prekršajnih naloga zbog nepoštivanja odluka nadležnih inspekcija 14.05.2020.

14.5.2020
Nagrada UN-a za javnu službu