Izvještaji

Tabele sa podacima policijskih agencija o broju kontrolisanih osoba kojima je određena izolacija i broju izdatih prekršajnih naloga zbog nepoštivanja odluka nadležnih inspekcija 11.04.2020.

11.4.2020
Nagrada UN-a za javnu službu