Izvještaji

Tabela sa podacima policijskih agencija o broju kontrolisanih osoba kojima je određena izolacija i broju izdatih prekršajnih naloga zbog nepoštivanja odluka nadležnih inspekcija

25.3.2020

 Nagrada UN-a za javnu službu