Izvještaji

Tabela sa podacima policijskih agencija o broju kontrolisanih osoba kojima je određena izolacija i broju izdatih prekršajnih naloga zbog nepoštivanja odluka nadležnih inspekcija

24.3.2020
Nagrada UN-a za javnu službu