Drugi dokumenti

Donošenje tehničkih propisa u Bosni i Hercegovini - EU DIREKTIVE Javna rasprava

6.1.2010

Program preuzimanja tehničkih propisa utvrđuje listu od 29 evropskih direktiva koje treba preuzeti u domaće zakonodavstvo.

Odluka o planu aktivnosti za realizaciju programa preuzimanja tehničkih propisa ("Službeni glasnik BiH", broj 89/06) određuje sadržaj termina implementacije tehničkih propisa i raspored nadležnosti državnih institucija prilikom implementacije tehničkih propisa nastalih preuzimanjem direktiva.

Javna rasprava traje 60 dana od dana objavljivanja prednacrta naredbi na ovoj web stranici.

Sve primjedbe i prijedloge za sve objavljene prednacrte tehničkih propisa možete slati na e-mail adresu almir.beridan@msb.gov.ba . Putem ove e-mail adrese možete dobiti i odgovor na sva razumno postavljena pitanja.

Više informacija o EU direktivama novog pristupa i CE označavanju možete naći u Vodiču za implementaciju EU direktiva zasnovanih na novom i globalnom pristupu klikom na link ovdje.


Popratni dokumenti:
NAREDBA O OPREMI I ZAŠTITNIM SISTEMIMA NAMIJENJENIM ZA UPOTREBU U POTENCIJALNO EKSPLOZIVNIM ATMOSFERAMA
LISTA STANDARDA