Vijeće ministara Bosne i Hercegovine Ministry of Security of Bosnia and Herzegovina
Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine
Министарство безбједности Босне и Херцеговине
Štampaj
Najava događaja/aktuelnosti
15.11.2017 14:50
Projekat prevencije nasilnog ekstremizma
Ministarstvo sigurnosti BiH i Međunarodna organizacija za migracije IOM provest će projekat jačanja institucionalnih kapaciteta za referentni mehanizam za prevenciju nasilnog ekstremizma.
Ministarstvo sigurnosti BiH i Međunarodna organizacija za migracije IOM provest će projekat jačanja institucionalnih kapaciteta za referentni mehanizam za prevenciju nasilnog ekstremizma.

Vrijednost projekta je milion norveških kruna, koje je osigurala ambasada Kraljevine Norveške, iz koje ističu da su veoma zadovoljni što su u mogućnosti da potpišu ovaj sporazum, zajedno sa partnerima, IOM-om i Ministarstvom sigurnosti BiH.

Opći cilj ovog projekta je u skladu sa Strategijom BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma 2015-2020 .
Ministarstvo sigurnosti BiH predstavlja ključnu partnersku instituciju na državnom nivou, pored Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Ministarstva unutrašnjih poslova FBiH i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, Policije Brčko Distrikta i drugih lokalnih aktera.